StamboekopnameBeste leden,

Zoals u wellicht heeft kunnen lezen in de Shetland pony of op de site van het NSPS is er door het NSPS een schema gemaakt voor de stamboekopnames 2024.

De stamboekopname van NSPS Friesland vindt dit jaar plaats op zaterdagmiddag 13 april 2024
van 15.30 uur tot 17.00 uur.

De locatie:

Hoeve Paardenkracht

Tijnjeweg 3

8457 EK te GERSLOOT

Pony’s dienen vooraf digitaal aangemeld te worden via mijn NSPS.

Maar degenen die hier niet mee bekend zijn, kunnen ook een mail sturen aan de secretaris Jannet van der Veen

Email: secretaris.nspsfriesland@gmail.com

De kosten van de stamboekopname zijn € 42,-- per pony. Het totaalbedrag dient overgemaakt te worden naar:

NL 73 RABO 0145779750 t.n.v. Shetlandpony fokvereniging Friesland. Het totaalbedrag dient uiterlijk 11 April op de rekening van de fokvereniging te staan.

De eigenaar van de pony dient de volgende documenten mee te nemen:

- Paspoort

- Bewijs van Inschrijving

Eventuele overschrijvingen van een pony zullen wij opsturen naar het Stamboek kantoor, maar de kosten hiervan kunnen deze dag niet worden betaald. Dit zal worden verzorgd door het Stamboekkantoor.

Met vriendelijke groet,

Jannet van der Veen

Secretaris

Tel: 0637178086

NSPS Friesland 2024