Premiekeuring 2023


Het Bestuur van Fokvereniging Friesland van het NSPS is erg trots u uit te kunnen nodigen deel te nemen aan onze 57e premiekeuring, op zaterdag 16 september as.

Op de locatie Hoeve Paardenkracht, Tijnjeweg 3, 8457 EK te Gersloot.
Aanvang 09.00 uur.

Onze leden hebben inmiddels via email een uitnodiging en een inschrijfformulier ontvangen. Leden die deze email niet ontvangen hebben, kunnen voor informatie en/ of een inschrijfformulier, contact opnemen met het secretariaat,
secretaris
Jannet van der Veen
0637178086
Of per mail:
Secretaris.nspsfriesland@gmail.com

U kunt zich bij voorkeur aanmelden op Mijn NSPS
Voor meer informatie, klik op de link.

Opgave voor de keuring kan tot en met 25 augustus 2023.

NSPS Friesland 2024