ALV 8 Maart 2024

Op vrijdag 8 maart heeft onze jaarlijkse ALV plaats gevonden
Er waren helaas niet veel leden aanwezig. Dit kan te maken hebben met het feit dat de leden door omstandigheden laat zijn uitgenodigd voor de ALV.
Desondanks was het toch constructief en gezellig!

Er waren twee bestuursleden aftredend en niet herkiesbaar. We hebben afscheid genomen van
Geeske Klaver(lid) en Jannet van der Veen (secretaris).
We hebben dhr. Joop Epema bereid gevonden om plaats te nemen in het bestuur.
Het bestuur zoekt nog verder naar een geschikte kandidaat om ons vijftal weer compleet te maken.
In de tussentijd is Jannet bereid om ons dit jaar nog te ondersteunen bij de stamboekopname en de premiekeuring.

NSPS Friesland 2024